top of page

Groupe

Public·66 membres

[[SKATIETIES TIEŠSAISTĒ]] Latvija Horvātija 18 novembris 2023


Pilnvērtīga atpūta Horvātijā. Labākās apskates vietas, naktsmītnes un ieteikumi, lai celojums uz Horvātiju būtu izdevies. Uzzini šeit!


Latvija Horvātija 18 novembris 2023 | Group pirms 2 stundām — [Straumēšana] Tiešraide: Latvija Horvātija 18 novembris 2023 Par iespējām vērot spēles tiešraidi informācija sekos. #LatvijasIzlase #U21. Horvātija - Travel RSP ... Horvātija, Igaunija, Itālija, Izraēla, Kazahstāna, Ķīna, Kirgizstāna, Krievija, Kuba, Latvija, Lietuva, Malta, Maroka, Melnkalne, Nīderlande, Polija, Rumānija ... Ceļojumi uz Horvātiju Pilnvērtīga atpūta Horvātijā. Labākās apskates vietas, naktsmītnes un ieteikumi, lai celojums uz Horvātiju būtu izdevies. Uzzini šeit! 20. pants STUDENTI Maksājumi, kurus uzturēšanās, studiju vai stažēšanās vajadzībām saņem students, māceklis vai stažieris, kas ir vai tieši pirms ierašanās Līgumslēdzējā Valstī bija otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents un kurš atrodas pirmajā minētajā valstī vienīgi, lai studētu vai stažētos, netiks aplikti ar nodokļiem šajā valstī ar nosacījumu, ka šie maksājumi rodas ārpus šīs valsts. 21. pants DARBĪBA ŠELFA ZONĀ 1. Šī panta noteikumi piemērojami neatkarīgi no šī Līguma 4. līdz 20. panta noteikumiem. 2. Šajā pantā jēdziens "darbība šelfa zonā" nozīmē jebkuru darbību Līgumslēdzējas Valsts šelfa zonā, kas saistīta ar jūras un zemes dzīļu un tur esošo dabas resursu pētīšanu un izmantošanu. Latvija - Horvātija - Latvijas Futbola federācija Šo svētdien, 19. novembrī, Aizkraukles sporta hallē risināsies Rīgas Futbola federācijas (RFF), Futbola Turnīru asociācijas (FTA) un Latvijas Futbola ... b) Tomēr šī pensija tiks aplikta ar nodokļiem tikai otrā Līgumslēdzējā Valstī, ja šī fiziskā persona ir šīs otras valsts rezidents un pilsonis. 3. Šī Līguma 15., 16., 17. un 18. panta noteikumi piemērojami darba samaksai, izpeļņai, citai līdzīgai atlīdzībai un pensijai, kuru izmaksā par pakalpojumiem, kas sniegti sakarā ar Līgumslēdzējas Valsts vai pašvaldības veikto uzņēmējdarbību. Kazakevičs: ''Pret Horvātiju mums jāspēlē aktīvāk un pirms 10 stundām — Latvijas izlasei 2024.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē ar Horvātiju sestdien "Skonto" stadionā ir jāspēlē aktīvāk un agresīvāk nekā ... Ja procentu maksātājs ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents, tiks uzskatīts, ka procenti rodas šajā valstī. Tomēr, ja persona, kas izmaksā procentus neatkarīgi no tā, vai šī persona ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents vai nav, izmanto Līgumslēdzējā Valstī esošo pastāvīgo pārstāvniecību vai tur izvietoto pastāvīgo bāzi, sakarā ar kuru radušās parādsaistības, par kurām tiek maksāti procenti, un šos procentus izmaksā (sedz) pastāvīgā pārstāvniecība vai pastāvīgā bāze, tiks uzskatīts, ka šie procenti rodas tajā valstī, kurā atrodas pastāvīgā pārstāvniecība vai pastāvīgā bāze. 7. Ja, pamatojoties uz īpašām attiecībām starp procentu maksātāju un procentu īsteno īpašnieku vai starp viņiem abiem un kādu citu personu, procentu summa, kas attiecas uz parāda prasībām, uz kuru pamata tā tiek izmaksāta, pārsniedz summu, par kādu būtu varējuši vienoties procentu maksātājs un procentu īstenais īpašnieks, ja starp viņiem nebūtu minēto īpašo attiecību, tad šī panta noteikumi tiks piemēroti tikai attiecībā uz pēdējo minēto summu. Latvijas Republikas valdības un Horvātijas ... Latviju vai Horvātiju;. d) jēdziens "nodoklis" atkarībā no konteksta nozīmē Latvijas nodokli vai Horvātijas nodokli;. e) jēdziens "persona" nozīmē fizisko ... Latvijas Republikas un Horvātijas Republikas divpusējās Plašāk skatīt Latvijas Bankas un Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapās: Preču tirdzniecība (eksports; imports) starp Latviju un Horvātiju ... [šodien#] Latvija Horvātija 18 novembris 2023 pirms 7 stundā pirms 2 stundām — [šodien#] Latvija Horvātija 18 novembris 2023 pirms 7 stundām — Latvijas izlasei 2024.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē ar ... 3. punkta noteikumiem persona, kas nav fiziska persona, ir abu Līgumslēdzēju Valstu rezidents, Līgumslēdzēju Valstu kompetentām iestādēm ir jācenšas atrisināt šo jautājumu savstarpējas vienošanās ceļā. Ja šādas vienošanās nav, tad šī Līguma piemērošanai minētā persona nebūs tiesīga pieprasīt jebkuru nodokļu atvieglojumu vai atbrīvojumu no nodokļiem, ko piešķir saskaņā ar šo Līgumu. 5. pants PASTĀVĪGĀ PĀRSTĀVNIECĪBA "pastāvīgā pārstāvniecība" nozīmē noteiktu vietu, kur uzņēmums pilnīgi vai daļēji veic uzņēmējdarbību. Horvātija Horvātijas Republika (horvātu: Republika Hrvatska) ir valsts Eiropā, Balkānu gadā Horvātija tika apvienota personālūnijā ar Ungāriju. No 1420. līdz 1797 ...


À propos

Bienvenue sur le groupe ! Vous pouvez contacter d'autres mem...
Page de groupe: Groups_SingleGroup
bottom of page